30
Th1

Nha anh Hung

Kiến trúc hiện đại được phủ lên một lớp không gian xanh tạo nên hệ sinh thái trao đổi không khí

 

 

Khu vực sân vườn trước phòng thờ

Những bật thang được làm bằng gỗ mun với hệ khung xương cá chắn chắn bằng thép chiệu lực chữ (I)

đồng thời các sợi ti inox cũng gốp phần cố định thang và tạo nên mảng lan can chắn chắn