• Hot line: 0931.920.891
  • Email us: VQhouse.studio@gmail.com
  • Working Hours: 08:00-20:00

Thước Lỗ Ban

  • Home
  • /
  • Thước Lỗ Ban


Kéo thước để xem

Thước Lỗ Ban 52.2cm: Khoảng không thông thủy (cửa, cửa sổ...)

Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch): Khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...)

Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần): Đồ nội thất (bàn thờ, tủ...)

de add vao page