Nhà Chị Hà

Tháng 12-2017
Đại điểm quận 3 Sơn Trà
Nội thất chung cư