Với chúng tôi không đơn giản chỉ là thiết kế và là cã tâm huyết  và niềm đam me cháy bỏng, và hạnh phúc hơn là cứ nhìn những đứa con tinh thần nhoi lên khỏi mặt đất và phát triển nhanh chóng thành những kiệt tác lưu giữ cùng thời gian…